Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
TIN TỨC

William Jefferson Clinton, sinh ngày 19 tháng 8 năm 1946 là tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ từ năm 1993 đến năm 2001.Xem tiếp

 
GIẢI TRÍ  

Madonna Louise Veronica Ciccone Ritchie sinh ngày 16 tháng 8 năm 1958 được thế giới biết đến nhiều hơn với tên gọi Madonna. Xem tiếp

 
  Nhắp chuột vào đây!
XEM ẢNH

 

ĐĂNG KÍ
Bạn muốn là thành viên của câu lạc bộ: " Những người sinh cung Sư Tử". Hãy vào đây